Leesplezier voorop!

Graag lezen is de eerste stap. Maar hoe ga je iets graag doen, dat je niet goed kan? 
Goed kunnen lezen, is dan weer belangrijk voor een onbezorgde (school)carrière. Leesplezier.be biedt je heel wat info en tips om mee aan de slag te gaan, voor jezelf of voor je kinderen of leerlingen. 

Zó belangrijk!

Lezen is een basisrecht, een vaardigheid die je op jonge leeftijd leert. Je leesvaardigheid heb je je leven lang nodig: om je school te doorlopen, je job goed te doen, om kennis op te doen of om je te ontspannen, kortom: om deel te nemen aan de maatschappij.

Je kan concluderen dat lezen een voorwaarde is voor leren. Kun je niet goed (genoeg) lezen, dan zullen je studieresultaten hieronder lijden, maak je minder kans op de job van je dromen en loop je uiteindelijk meer risico op sociale uitsluiting en zelfs gezondheidsproblemen. Ook voor je (toekomstige) kinderen.

Tijdig inzetten op het belang van lezen, het is zo nodig! In combinatie met een sterke leespreventie en remediëring doorbreek je de vicieuze cirkel! Bekijk even het filmpje "Het leven van Lisa" van de Stichting Lezen uit Nederland. Zo hoeft het niet te lopen. 

Boekenliefhebber? 
Dankje mama's en papa's!

Je liefde voor boeken wordt grotendeels bepaald door je ouders. Ze vervullen op dat vlak een belangrijke rol, meer nog dan de school. Al kan het belang van goed leesonderwijs niet onder de mat geschoven worden.

"Kinderen van ouders die heel positief staan tegenover lezen, lezen gewoon veel beter (PIRLS, 2016)."

"Ouders die het lezen bij hun kinderen bevorderen, vergroten de kans met vijf keer dat hun kind een boekenliefhebber wordt (Stichting Lezen, 2013)."

Scheef, zoals de toren van PISA

Het gaat niet goed met het lezen in Vlaanderen. De leesscores van Vlaamse 15-jarigen dalen verder met elke PISA-rapportering. Niet moeilijk, gezien diezelfde internationale studie ook aantoont dat Vlaamse jongeren het minst plezier ervaren aan lezen. Wat je niet graag doet, doe je te weinig en meestal ook niet goed. De befaamde spiraal.

Hoe je die spiraal van negatief naar positief omdraait? Alles start met leesplezier en zelfvertrouwen. Laat een (jonge) lezer plezier ervaren bij het lezen, zelfs al vlot het nog niet echt. Dat zorgt voor een hogere leesmotivatie. Deze "goesting om te lezen" doet naar het volgende boek grijpen. Zo leg je de basis voor een goede leesvaardigheid.

Wat je nodig hebt? Een rijk aanbod aan boeken, voor elk wat wils (afgestemd op leeftijd, niveau & interesses), snel en eenvoudig beschikbaar. Zelf kunnen lezen zorgt voor meer zelfvertrouwen. Daarom moeten leesbarrières maximaal weggewerkt worden. 

Hinderpalen voor 
goed lezen?

Een leesprobleem, dat maakt het er natuurlijk niet makkelijker op. Maar veel leesproblemen kunnen voorkomen of verholpen worden. Niet zonder een inspanning natuurlijk, maar als je weet hoe belangrijk goed lezen is, dan is het die inspanning dubbel en dik waard. 

Goede preventie en remediëring zorgen ervoor dat het zelfvertrouwen behouden blijft, of zelfs groeit.

Zijn er hardnekkige leesproblemen zoals dyslexie, ondanks aangehouden inspanningen, dan is het belangrijk tijdig te compenseren. Zo voorkom je schoolmoeheid en verlies aan lees- en leermotivatie. Voor elk van deze stappen bestaan handige digitale tools, voor thuis- en schoolgebruik.